I/O — Học sửa chữa laptop| Dạy nghề laptop

Post Tagged with: "I/O"

Đặc điểm của mạch điều khiển nguồn trên máy Dell – HP- Sony…

September 5, 2013 11:45 am0 comments
Đặc điểm của mạch điều khiển nguồn trên máy Dell – HP- Sony…

Nhận dạng mạch điều khiển nguồn trên máy Dell – HP- Sony… Nhận dạng được các loại ic điều khiển, ic điều khiển các mạch nguồn xung thứ cấp, nguồn đầu cấp trước, nguồn Vcore, nguồn thứ cấp sẽ giúp cho người mới hoc sua laptop có hướng phân tích [...]

Read more ›

CHỨC NĂNG VÀ CÁC THÀNH PHẦN TRÊN MAIN LAPTOP

September 1, 2013 5:39 pm2 comments
CHỨC NĂNG VÀ CÁC THÀNH PHẦN TRÊN MAIN LAPTOP

Chức năng và các thành phần trên main của laptop Trong hệ thống máy laptop gồm có một số thành phần linh kiện cơ bản trên  main. Nếu nắm được thành phần và nhiện vụ từng loại linh kiện đó sẽ giúp cho người dùng máy có cách hiểu và [...]

Read more ›
error: Content is protected !!
Gọi ngay