Phân tích mạch cấp nguồn đầu vào trên máy LENOVO Y430.