LAPTOP XÁCH TAY

LAPTOP XÁCH TAY

  • dell6420

   DELL E5530

   GIÁ:3.900.000VNĐ

   Màn hình:15.6”, FULL HD
   Cpu core i3, 4GB, 320 GB
   BÁN TRẢ GÓP
   => TRẢ TRƯỚC 0 Đ, LÃI XUẤT 0%
  • dell6420

   DELL 3560

   5.200.000 VNĐ

   Màn hình:15.6”, 1366×768
   Cpu core i5 3230M, 4GB,SSD 120GB
   BÁN TRẢ GÓP
   => TRẢ TRƯỚC 0 Đ, LÃI XUẤT 0%
  • dell6420

   DELL 5550

   TẠM HẾT

   Màn hình:15.6”, 1366×768
   Cpu core i5 5200, 4GB, SSD 120GB
   BÁN TRẢ GÓP
   => TRẢ TRƯỚC 0 Đ, LÃI XUẤT 0%
  • dell6420

   DELL 3540

   5.200.000 VNĐ

   Màn hình:15.6”, 1366×768
   Cpu core i3 4010U, 4GB, SSD 120GB
   BÁN TRẢ GÓP
   => TRẢ TRƯỚC 0 Đ, LÃI XUẤT 0%
  • dell6420

   VAIO VPCS

   TẠM HẾT

   Màn hình:13.3”, 1366×768
   Cpu core i5 2450, 4GB, HDD 640GB
   BÁN TRẢ GÓP
   => TRẢ TRƯỚC 0 Đ, LÃI XUẤT 0%
  • dell6420

   HP 840 G1

   5.500.000 VNĐ

   Màn hình:14.0”, 1366×768
   Cpu core i5 4200U, 4GB, HDD 500GB
   BÁN TRẢ GÓP
   => TRẢ TRƯỚC 0 Đ, LÃI XUẤT 0%
  • dell6420

   DELL N4110

   GIÁ:3.500.000VNĐ

   Màn hình:15.6”, FULL HD
   Cpu core i3, 4GB, 500 GB
   BÁN TRẢ GÓP
   => TRẢ TRƯỚC 0 Đ, LÃI XUẤT 0%
  • dell6420

   ACER E5471

   GIÁ:5.800.000VNĐ

   Màn hình:15.6”, FULL HD
   Cpu core i5, 4GB, 500 GB
   BÁN TRẢ GÓP
   => TRẢ TRƯỚC 0 Đ, LÃI XUẤT 0%
  • dell6420

   ACER 4736Z

   TẠM HẾT

   Màn hình:14.0”, FULL HD
   Cpu core i3, 4GB, 320 GB
   BÁN TRẢ GÓP
   => TRẢ TRƯỚC 0 Đ, LÃI XUẤT 0%
  • dell6420

   DELL N4030

   GIÁ:3.600.000VNĐ

   Màn hình:14.0”, FULL HD
   Cpu core i3, 4GB, 160 GB
   BÁN TRẢ GÓP
   => TRẢ TRƯỚC 0 Đ, LÃI XUẤT 0%
  • dell6420

   DELL 3360

   GIÁ:4.200.000VNĐ

   Màn hình:13.3”, FULL HD
   Cpu core i3, 4GB, 320 GB
   BÁN TRẢ GÓP
   => TRẢ TRƯỚC 0 Đ, LÃI XUẤT 0%
  • dell6420

   DELL E6420

   GIÁ:4.200.000VNĐ

   Màn hình:15.6”, FULL HD
   Cpu core i5, 4GB, 500 GB
   BÁN TRẢ GÓP
   => TRẢ TRƯỚC 0 Đ, LÃI XUẤT 0%
  • dell6420

   DELL E5530

   GIÁ:3.900.000VNĐ

   Màn hình:15.6”, FULL HD
   Cpu core i3, 4GB, 320 GB
   BÁN TRẢ GÓP
   => TRẢ TRƯỚC 0 Đ, LÃI XUẤT 0%
  • dell6420

   DELL E5530

   GIÁ:3.900.000VNĐ

   Màn hình:15.6”, FULL HD
   Cpu core i3, 4GB, 320 GB
   BÁN TRẢ GÓP
   => TRẢ TRƯỚC 0 Đ, LÃI XUẤT 0%
  • dell6420

   DELL E5530

   GIÁ:3.900.000VNĐ

   Màn hình:15.6”, FULL HD
   Cpu core i3, 4GB, 320 GB
   BÁN TRẢ GÓP
   => TRẢ TRƯỚC 0 Đ, LÃI XUẤT 0%
  • dell6420

   DELL E5530

   GIÁ:3.900.000VNĐ

   Màn hình:15.6”, FULL HD
   Cpu core i3, 4GB, 320 GB
   BÁN TRẢ GÓP
   => TRẢ TRƯỚC 0 Đ, LÃI XUẤT 0%
  • dell6420

   DELL E5530

   GIÁ:3.900.000VNĐ

   Màn hình:15.6”, FULL HD
   Cpu core i3, 4GB, 320 GB
   BÁN TRẢ GÓP
   => TRẢ TRƯỚC 0 Đ, LÃI XUẤT 0%
  • dell6420

   DELL E5530

   GIÁ:3.900.000VNĐ

   Màn hình:15.6”, FULL HD
   Cpu core i3, 4GB, 320 GB
   BÁN TRẢ GÓP
   => TRẢ TRƯỚC 0 Đ, LÃI XUẤT 0%
error: Content is protected !!
Gọi ngay